larger smaller normal text version of this page
Vertalingen: en es fr

phpList Documentatie » Installatie (Nederlands) »

Configureren van uw phpList Installatie


Deze pagina bevat informatie over hoe u het configuratiebestand (config.php) van uw phpList installatie moet wijzigen. Later zullen er nog enkele bijkomende instellingen moeten worden geconfigureerd in de configuratie pagina van de Admin backend module.

De volgende instellingen in het config.php bestand moeten worden ingesteld vooralleer phpList op uw server kan werken. De instellingen laten toe dat phpList een verbinding met uw database maakt, emails verzend en bounces (terugkerende mails) ontvangt, alsook enkele belangrijke veiligheids functies en optionele functies(HTML, RSS, bijlagen, criteria voor verzenden, enz.)

Dit bestand kunt u meetstal vinden op volgende locatie usr/public_html/lists/config/config.php
  1. Instellingen voor database verbinding en webpagina's
  2. Instellingen voor afhandelen van bounces (terugkerende mail)
  3. Instellen van de verzend snelheid (Rate)
  4. Keuze van de taal
  5. Veiligheids gerelateerde instellingen
  6. Debuggen en informatief
  7. Feedback naar ontwikkelaars
  8. Diversen
  9. Experimentele functies
  10. Geavanceerde functies, HTML editor, RSS, Bijlagen, Plugins. aanmaken van PDF

Belangrijk: de instellingen hier onder zijn standaard instellingen. Vele van deze instellingen moeten worden ingesteld om te werken met uw systeem. Als u deel 1 niet goed kunt instellen dan zou u iemand moeten contacteren die meer kennis heeft over hoe uw systeem werkt.

Als u Spaans spreekt, hier kunt u een Spaanse versie van het config bestand vinden: Spaans becommentariŽerd config.php bestand

Keuze van de taal


de phpList publieke interface (frontend) is vertaald in verschillende talen (deze zijn te vinden in /lists/texts). Kies diegene die u wenst.

# Selecteer de taalmodule die u wenst
# Zoek naar <land>.inc bestanden in de texts map
# om uw taal te vinden
# dit is de taal van de frontend pagina's. In de admin pagina's kunt u
# uw taal kiezen dmv een dropdown menu in de pagina's (sinds v.2.10.3).
$language_module = "dutch.inc";

Opm: Andere talen dan english.inc moeten misschien geupdate worden. de beschikbaarheid van vertalingen volgt niet altijd het tempo van de nieuwe uitgaven van phpList, en nieuwe te vertalen lijnen toegevoegd aan english.inc kunnen nog niet zijn toegevoegd aan de vertaalde versie.


Veiligheidsgerelateerde instellingen


Vereist Login

# Zet dit op 1 als u wilt dat phpList handelt over de login voor het administratieve
# gedeelte van het systeem
# u zult de mogelijkheid hebben om administrators to te voegen die hun eigne lijsten beheren
# standaard login is "admin" met wachtwoord "phpList"
#
$require_login = 1;


Maximum aantal lijsten

# Als u gebruik maakt van de login-functie, hoeveel lijsten mogen er aangemaakt worden per administrator
define("MAXLIST",1);


Command line gebruikers

# Als u gebruik maat van de commandline dan zult u de gebruikers die dit mogen doen moeten identificeren
# Zie README.commandline voor meer info
$commandline_users = array("admin");
# of u kunt het volgende gebruiken om de controle uit te schakelen (verwijder het # teken aan het begin van de lijn)
# $commandline_users = array();


Vraag naar gebruikerswachtwoord

# Sinds v2.4.1 kunt u uw gebruikers een wachtwoord toekennen voor zichzelf
# dit zorgt ervoor dat sommige publieke pagina's een email & wachtwoord vragen wanneer het wachtwoord voor gebruikers is ingeschakleld
# Als u deze functie wilt inschakelen, plaats dan het volgende op 1
# Zie README.passwords voor meer informatie
define("ASKFORPASSWORD",0);


Uitschrijven vereist wachtwoord

# Als u gebruikers ook wilt verplichten een wachtwoord in te geven om zich uit te schrijven
# plaats dit dan op 1. U moet de bovenstaande dan wel op 1 hebben staan voor dit kan werken.
define("UNSUBSCRIBE_REQUIRES_PASSWORD",0);


Onmiddelijk uitschrijven

# Als een gebruiker onmiddelijk moet worden uitgeschreven bij gebruik van zijn persoonlijke URL ipv
# de standaard manier, die hen om een reden vraagt, plaats dit om 1
define("UNSUBSCRIBE_JUMPOFF",0);


Blacklist gunst tijd

# Als een gebruiker zich uitschrijft dan wordt een laatse mail naar hen verzonden om hen hiervan te informeren
# Om deze mail effectief te verzenden, moet er een gracetime (gunst tijd) worden ingesteld
# anders zal deze mail nooit worden verzonden. De standaard 5 minuten zou moeten volstaan
# maar u kunt dit verhogen als u problemen ondervindt
$blacklist_gracetime = 5;


controlleer sessie IP

# Om de veiligheid te verhogen wordt de sessie van de gebruiker gecontroleerd op IP adres
# dit moet hetzelfde zijn voor elke aanvraag (request). Het kan dat dit niet werkt in situaties
# waar u verbinding maakt via verschillende proxies, dus u kunt
# dit uitschakelen door deze instelling op 0 te plaatsen
define("CHECK_SESSIONIP",1);


Codeer gebruikerswachtwoord

# Als u wachtwoorden gebruikt dan kunt u deze coderen of gewoon zo laten
# Als u deze wilt coderen, plaats dit op 1
# Als u gecodeerde wachtwoorden gebruikt dan kunnen de gebruikers enkel aan de administrator vragen
# om hun wachtwoord te resetten, ze zullen hun wachtwoord niet kunnen opvragen van het systeem
define("ENCRYPTPASSWORD",0);


Controleer de host

# Controleer de host van de email die is ingevuld bij het inschrijven
# Gebruik dit niet als uw server niet 24hr online is
# plaats de 0 op 1 als u dit wenst te gebruiken
$check_for_host = 0;Debuggen en infrormatied


Test modus

# al test waar is (niet 0) dan zal het systeem GEEN ENKEL bericht verzenden,
# maar tonen wat het zou verzend hebben
define ("TEST",1);


Verbose

# Als u verbose op 1 plaatst dan zal het de berichten tonen die verzend zullen worden. Doe dit niet
# als u veel gebruikers heeft omdat dit waarschijnlijk uw browser zal laten crashen
# (Dit gebeurt bij mij, Mozilla 0.9.2, 1.6 nu, maar ik zou het nog steeds uit laten :-)
define ("VERBOSE",0);


Waarschuwingen over PHP instellingen

# sommige waarschuwingen kunnen berichten weergeven over uw PHP instellingen. Als u deze kwijt wilt
# plaats dit op 0
define ("WARN_ABOUT_PHP_SETTINGS",1);


Manueel de wachtrij verwerken

# Als u uw systeem heeft ingesteld om automatisch berichten te versturen, dan kunt u deze waarde
# op 0 plaatsen, zodat "Verwerk Wachtrij" zal verdwijnen van de site
# Dit zal er ook voor zorgen dat gebruikers deze pagina niet meer via het web kunnen laden, dus u zult
# zeker moeten zijn dat de wachtrij wordt verwerkt door de commandline
# zie README.commandline om te weten hoe dit te doen
define ("MANUALLY_PROCESS_QUEUE",1);


Omzeil Outlook bug

# Als u gebruik wilt maken van \r\n voor het opmaken van uw berichten, plaats de 0 op 1
# zie ook http://www.securityfocus.com/archive/1/255910
# het is waarschijnlijk dat dit zorgt voor problemen met andere email programma's, dus u zou
# dit enkel moeten gebruiken als AL uw gebruikers Outlook gebruiken (niet Express)
define("WORKAROUND_OUTLOOK_BUG",0);


Gebruiksers geschiedenis systeem informatie

# Gebruiksers geschiedenis systeem informatie.
# Bij het loggen van de geschiedenis van een gebruiker kunt u instellen welke variabelen u wilt loggen
# Deze zijn diegene die te vinden zijn in de $_SERVER en de $_ENV variabelen van PHP
# Zie http://www.php.net/manual/en/language.variables.predefined.php
# De waarden zijn verschillend per systeem, maar de volgende zijn vrij gewoonlijk.
$userhistory_systeminfo = array(
  'HTTP_USER_AGENT',
  'HTTP_REFERER',
  'REMOTE_ADDR'
);Feedback naar ontwikkelaars


Registratie

# gebruik Register om te  "registreren" bij phpList.com. Eens u TEST op 0 plaatst zal het systeem
# de "Powered By" afbeelding van www.phpList.com opvragen ipv lokaal. Dit zal me een idee geven over
# hoeveel phpList wordt gebruikt, wat me zal aanmoedigen om phpList verder te ontwikkelen
# Als u dit niet bevalt, plaats dit op 0.
define ("REGISTER",1);


Credits

# CREDITS
# We vragen om een vorm van credits op de publieke elementen van phpList te plaatsen
# Dit zijn de inschrijfpagina's en de emails.
# Dit toont niet alleen respect aan de grote hoeveelheid vrijetijd gespendeerd door de ontwikkelaars aan dit project,
# maar zorgt ook voor nieuwe gebruikers e.d.
# Standaard bevatten de webpagina's en de HTML emails een afbeelding en de tekst emails bevatten een 'powered by' lijn

# Als u de afbeelding van de HTML emails wilt verwijderen, plaats deze constante op 1
# De HTML emails zullen dan enkel een lijn tekst als handtekening bevatten
define("EMAILTEXTCREDITS",0);

# Als u ook de afbeelding van de publieke pagina's wilt verwijderen,
# plaats de volgende op 1, de pagina's zullen nu enkel een lijk tekst bevatten
define("PAGETEXTCREDITS",0);

# om een beetje feedback over prestaties te ontvangen kan phpList statistieken verzenden naar een centraal email adres
# Om dit uit te schakelen plaatst u de volgende waarde op 1
define ("NOSTATSCOLLECTION",0);

# Dit is het adres waar de email naar verzonden zal worden. U kunt het standaard adres laten staan, of u kunt dit instellen zodat
# u zelf de emails ontvangt. als u het standaard adres gebruikt dan zult u me wat feedback geven over prestaties
# wat handig is voor de verdere ontwikkeling van phpList
# $stats_collection_address = 'phpList-stats@tincan.co.uk';Diverse


Aantal voorwaarden

# het aantal voorwaarden die u wenst te kunne selecteren bij het verzenden van een email.
# Nuttig is om dit op hetzelfde aantal te plaatsen als het aantal selecteerbare attributen die u ingaf in het systeem
# maar dat is uw keuze (selecteerbaar = select, radio of checkbox)
define ("NUMCRITERIAS",2);


Sta toe in te schrijven voor geen enkele lijst

# als het niet vereist is voor uw gebruikers om zich voor een lijst in te schrijven maar enkel de inschrijfpagina's
# als een soort registratiesysteem te gebruiken, kunt u dit op 1 plaatsen en
# dan zullen de gebruikers geen foutmelding krijgen wanneer ze geen lijst selecteren bij het inschrijven.
define("ALLOW_NON_LIST_SUBSCRIBE",0);


Email wachtlijst batch-verwerking

# batch-verwerking
# als u op een gedeelde host zit, dan zal het geapmreciŽerd worden als u geen grote hoeveelheden tegelijkertijd verzend
# Om dit te doen kunt u batch-verwerking instellen.
# Opgelet: de volgende 2 waarden kunnen worden overschreven door uw ISP bij gebruik van een globale server configuratie
# Dus als u deze waarden verschillend waarneemt, kant dit het geval zijn.

# bepaal de hoeveelheid emails die u wilt zenden per periode. Indien 0, dan zal batch-verwerking uitgeschakeld zijn
# en worden de berichten zo snel mogelijk verzonden.
define("MAILQUEUE_BATCH_SIZE",0);

# bepaal de lengte van ťťn batch-periode, in seconden (3600 is een uur)
define("MAILQUEUE_BATCH_PERIOD",3600);


Email wachtrij spreiding

# Om te verkomen dat de server overbelast wordt, kunt u een kleine vertraging tussen berichten instellen
# die de belasting van het verzenden zal spreiden
# u zult een goede waarde moeten vinden voor uw eigen server
# waarde is in seconden (of u kunt met de automatische spreiding spelen onderaan)
define('MAILQUEUE_THROTTLE',0);


Jaartal bereik van datum-attributen

# jaartal berijk. Al u datums gebruikt, dan zal de drop down voor jaartal standaard 3 jaar eerder tot 10 jaar later dan de waarde voor jaar
# Als er geen waarde is dan zal dit jaartal worden gebruikt.
# Als u een groter bereik wilt gebruiken, dan kunt u dit hier instellen.
# Wees ervan bewust dat de drop-down heel groot kan worden.
# Als dit op 0 staat, dan zal het standaard gedrag worden gebruikt. Dus u zult het jaar 0 niet kunnen gebruiken
# Weez er ook bewust van het eindjaartal niet te dicht in de toekomst te plaatsen, aangezien dit niet meer zal werken als u dat jaar bereikt.
define('DATE_START_YEAR',0);
define('DATE_END_YEAR',0);


Lege waarde prefix

# Lege waarde prefix. Dit kan worden gebruikt om waarden te herkennen in 'select' attributen
# die niet zijn toegelaten om geselecteerd te worden en een fout veroorzaken "Please enter your ..."
# door gebruik te maken van een waarde die begint met deze string, kunt u ervoor zirgen dat de 'selects' geen standaard waarde hebben
# bvb. "-- kies uw land"
define('EMPTY_VALUE_PREFIX','--');


Admin details voor berichten

# admin details voor berichten
# sinds v2.10.3 zal phpList de Van lijn in nieuwe berichten gebruiken als details voor de ingelogde admin die het bericht zend als dit is ingeschakeld.
# anders zal het de standaard waarden gebruiken die ingegeven zijn in de configuratiepagina als de Van lijn voor systeemberichten
define('USE_ADMIN_DETAILS_FOR_MESSAGES',1);


Test berichten

# test berichten
# al u een test mail verzend, dan zal phpList standaard 2 emails zenden naar u. Een in HTML formaat
# en de andere in Tekst formaat. Sinds v2.10.3, als je dit op 1 plaatst, kan je dit gedraag overschrijven
# en de email zal dan enkel worden verzonden in het formaat dat de gebruiker heeft gedefinÔeerd in de database
define('SEND_ONE_TESTMAIL',0);Experimentele functies


Sluit lijst uit

# Sluit lijst uit geeft u de optie om een bericht te zenden naar gebruikers op een lijst
# tenzij ze op een andere lijst staan.
# dit is momenteel nog experimenteel

define("USE_LIST_EXCLUDE",0);


Admin authenticatie module

# admin authenticatie module.
# Om de login van een admin te valideren kunt u uw eigen authenticatiemodule gebruiken
# Dit is nog niet afgewerkt, dus gebruik dit niet tenzij u het leuk vindt om hiermee te spelen
# Als u modules wilt bijdragen, zend deze naar phpList2@tincan.co.uk
# De standaard module is phpList_auth.inc, die je kan vinden in de "auth" submap van de admin map
# Dit bestand kunt u gebruiken om te zien welke functies er nodig zijn voor phpList om de nodige info op te halen.
# phpList zal naar een bestand in deze map zoeken of u kunt het volledige pad naar het bestand invoeren.

# bvb
#$admin_auth_module = 'phpList_auth.inc';

# of
#$admin_auth_module = '/usr/local/etc/auth.inc';


Gestapelde attributenselectie

# Gestapelde attributenselectie
# Dit is een nieuwe methode voor het maken van een selectie attributen om uw bericht naar te zenden
# Het blijkt niet goed te werken in Internet Explorer, maar het werkt prima
# bij Mozilla, Firefox, Opera (Nog geen andere browsers getest)
# dus als u IE gebruikt wilt u dit misschien niet proberen.

# Gestapelde attributenselectie staat u toe om continu een selectie attributen aan uw berichten toe te voegen.
# Dit is behoorlijk krachtiger dan de oude methode, maar het kan er ook voor zorgen dat zeer complexe queries
# moeten worden opgesteld, en dit kan lang duren om te berekenen
# Als u dit wilt proberen, plaats de waarde dan op 1 en geef ons feedback over hoe het verloopt

# als u datums wilt gebruiken als attribuut selectiess, dan moet u deze gebruiken
define("STACKED_ATTRIBUTE_SELECTION",0);


Verzend een webpagina

# Verzend een webpagina. U kunt de inhoud van een webpagina verzenden door
# [URL:http://website/bestand.html] toe te voegen aan de inhoud van een bericht. Dit kan ook worden gepersonaliseerd
# voor gebruikers door bijvoorbeeld
# [URL:http://website/bestand.html?email=[email]] te gebruiken
# De timeout voor het opnieuw opvragen van een URL kan hier ingesteld worden. Wanneer het laatste tijdstip waarop deze URL opgevraagd is
# deze tijd overschrijdt, dan zal de URL opnieuw opgevraagd worden. Dit is in seconden, 3600 is een uur
# Dit geldt echter enkel voor het verzenden in dezelfde verwerking van de wachtrij. Als een nieuwe verwerking is gestart
# zal de URL opgevraagd worden de eerste keer zowieso. Daarom is dit enkel nuttig als het verwerken van de wachtrij
# langer duurt dan de tijd hier aangegeven.
define('REMOTE_URL_REFETCH_TIMEOUT',3600);


Wachtrij auto-spreiding

# Wachtrij auto-spreiding. Dit zal proberen om automatisch de vetraging tussen het verzenden van berichten
# te bepalen om er zeker van te zijn dat de MAILQUEUE_BATCH_SIZE (zie boven) gelijk gespreidt is over
# MAILQUEUE_BATCH_PERIOD, ipv de volledige batch in de eerste minuten van de periode te verzenden
# en dan te wachten op de volgende periode. Dit werkt enkel met mailqueue_throttle uit
# Dit moet nog bijgewerkt worden, dus zend ons uw feedback naar mantis.tincan.co.uk als u problemen ondervindt
define('MAILQUEUE_AUTOTHROTTLE',0);


Klik tracking

# Klik tracking
# Als u dit op 1 plaatst, dan zullen alle links in uw emails worden gewijzigd naar links die via phpList gaan
# Dit zorgt ervoor dat u kunt zien hoeveel personen er op een bepaalde link hebben geklikt. Dit is experimenteel en
# al uw bevindingen bij het gebruike van deze functie zouden moeten worden gemeld in de mantis
# Voorlopig staat dit standaard uit, tot we denken dat het correct werkt.
define('CLICKTRACK',0);

# Klik track, lijst detail
# Als u dit inschakeld, dan zult u enkele extra statistieken krijgen over unieke gerbuikers die op links in uw bericht
# hebben gevolgd.links in your messages, en de analyse tussen kliks van Tekst of HTML- berichten.
# Hoe dan ook, dit zal het bekijken van de statistieken vertragen, dus is het aangeraden om dit uit te laten
# maar als u benieuwd bent, dan kunt u dit inschakelen
define('CLICKTRACK_SHOWDETAIL',0);


Domein spreiding

# Domein spreiding
# U kunt dit activeren door USE_DOMAIN_THROTTLE op 1 te plaatsen
# Stel het maximale aantal emails in dat achtereenvolgens naar hetzelfde domein mag worden verzonden alsook het
# aantal seconden voor deze hoeveelheid. Dit zal ervoor zorgen dat u niet te veel emails naar 1 domein verzend
# wat ervoor kan zorgen dat u op de blacklist terechtkomt. In het bijzonder zijn de grote domeinen hier nogal strikt om.
# Het kan ervoor zorgen dat het een pak meer tijd kost om het aantal berichten te verzenden, afhankelijk van hoeveel gebruikers
# hetzelfde domein gebruiken (bvb hotmail.com)
# al er teveel mislukkingen optreden bij het spreiden, dan zal het systeem automatisch een extra vetraging toevoegen
# om dit te proberen verbeteren. Het voorbeeld zend 1 bericht elke 2 minuten.
define('USE_DOMAIN_THROTTLE',0);
define('DOMAIN_BATCH_SIZE',1);
define('DOMAIN_BATCH_PERIOD',120);


Domein auto-spreiding

# als u een grote lijst gebruikers van hetzelfde domein hebt, dan kan het gebeuren dat u de verwerking van de wachtrij
# verschillende malen moet uitvoeren bij het gebruik van Domein spreiding. U kunt phpList ook zeggen om eenvoudigweg
# een beetje te vertragen tussen berichten om het aantal verzonden bercihten per verwekring omhoog te krijgen
# als u dit wilt gebruiken, plaats dit op 1, anders verwerkt u de rij gewoonweg een aantal keer. Een cron job
# elke 10 Š 15 minuten is aanbevolen.
define('DOMAIN_AUTO_THROTTLE',0);


Admin taal

# admin taal
# als u de taalselectie wilt uitschakelen in de admin interface (en alles in het engels draaien)
# plaats dit op 0
define('LANGUAGE_SWITCH',1);


Geavanceerde bounce verwerking

# Geavanceerde bounce verwerking
# Met geavanceerde bounce verwerking kunt u een reguliere expressie gebruiken om bounces te vinden en hun bijhorende actie te definÔeren
# Dit zal helpen bij ongeldige emailadressen uit uw systeem te verwijderen
# wat goed is om ervoor te zorgen dat u niet op de blacklist komt van andere mail systemen
# Als u dit gebruikt, dan zult u uw systeem regelmatig nieuwe patronen in nieuwe bounces te herkennen
define('USE_ADVANCED_BOUNCEHANDLING',0);


Blokkeer spam

Sinds v2.10.4 kunt u de experimentele insteling om spam te blokkeren gebruiken om spam bots te detecteren.

# voeg spamblock toe
# Als u dit op 1 plaatst, dan zal phpList proberen te controleren als de inschrijver een spambot is die probeert onzin te verzenden.
# Als u denkt dat dit niet werkt, plaats dit dan op 0
# Dit is momenteel enkel in gebruik in de inschrijfpagina's
define('USE_SPAM_BLOCK',1);

# Verwittig bij spam
# Als phpList mogelijke spam aanvallen detecteerd, dan kan het u hier een melding over sturen
# u kunt een tijdje controleren of de controle correct was en indien ja, plaats deze waarde op 0
# als u denkt dat het zijn job goed uitvoert.
# Het zal u enkel emails zenden als u "Ontvangt de admin een kopie van de inschrijf-, updat- en uitschrijfberichten"
# in de configuratie aan staat
define('NOTIFY_SPAM',1);Geavanceerde functies, HTML editor, RSS, bijlagen, Plugins, PDF's


bericht encoding

# u kunt de  encoding voor HTML en Tekst berichten hier instellen. Dit werkt enkel
# als u niet gebruik maakt van phpmailer (zie onder)
# de standaard waarden zouden goed meoten zijn. Geldige opties zijn 7bit, quoted-printable en base64
define("HTMLEMAIL_ENCODING","quoted-printable");
define("TEXTEMAIL_ENCODING",'7bit');


RSS

# phpList kan RSS feeds zenden naar gebruikers, deze kunnen dagelijks, wekelijks of maandelijks worden verzonden
# Om deze functie te gebruiken moet u XML ondersteunen in uw PHP installatie, en moet u deze instelling op 1 plaatsen
define("ENABLE_RSS",0);

# Als u een cron job gebruikt voor het downloaden van de RSS, dan kunt u dit op 0 plaatsen
define("MANUALLY_PROCESS_RSS",1);


FCKeditor

# de FCKeditor is nu geÔntegreerd in phpList, maar het gebruik hiervan is experimenteel
# al het niet werkt voor u, plaats dit op 0
# Opm: als u TinyMCE inschakelt, schakel dan FCKeditor uit en omgekeerd.
define("USEFCK",1);

# Als u afbeeldingen wilt uploaden naar de FCKeditor, dan moet u hier de locatie van de map ingeven
# waar de afbeeldingen in moeten komen. Dit moet beschrijfbaar zijn door de webserver,
# en het moet in uw publieke document (website) omgeving zijn.
# deze map is relatief aan de root van phpList zoals bovenaan ingesteld
# Dit is een mogelijk veiligheidsrisico, dus lees README.security voor meer informatie
define("FCKIMAGES_DIR","uploadimages");


TinyMCE editor

# TinyMCE ondersteuning (http://tinymce.moxiecode.com/)
# Het is aangeraden om de tinymce/jscripts/tiny_mce directory te kopiŽren van de standaard
# TinyMCE distributie in de public_html/lists/admin/plugins map
# om de installatie netjes te houden.
# Opm: als u TinyMCE inschakelt, schakel dan FCKeditor uit en omgekeerd.
# Plaats dit op 1 om TinyMCE te gebruiken voor het ontwerpen van uw berichten:
define("USETINYMCEMESG", 0);
# Plaats dit op 1 om TinyMCE te gebruiken voor het bewerken van uw templates
define("USETINYMCETEMPL", 0);
# Voer hier het pad in van het TinyMCE script, relatief aan de admin map:
define("TINYMCEPATH", "plugins/tiny_mce/tiny_mce.js");
# Plaats dit op de taal die u wenst te gebruiken voor TinyMCE:
define("TINYMCELANG", "en");
# Voer hier het thema in dat u wenst te gebruiken. Standaard opties zijn: simple, default en advanced.
define("TINYMCETHEME", "advanced");
# Voer hier alle bijkomende opties in die u wenst te gebruiken. Wees aub voorzichtig met deze functie omdat u hiermee per ongeluk
# TinyMCE mee kunt beschadigen. Lees de TinyMCE documentatie voor alle details.
# Dit moet in het volgende formaat: ',optie1:"waarde",optie2:"waarde"'   <--- Opgelet voor de komma aan het begin
define("TINYMCEOPTS", "");


Manueel tekst gedeelte

# Manueel tekst gedeelte geeft u een invoerveld voor de Tekst versie van het bericht
# ipv het automatisch proberen creŽren van een Tekst versie van de HTML versie
define("USE_MANUAL_TEXT_PART",0);


Bijlagen

# Bijlagen is een nieuwe functie en is voorlopig nog exprimenteel.
# plaats dit op 1 als u dit wilt gebruiken
# Opgelet, uw bericht kan zeer groot worden. het is over het algemeen beter om een download link
# met het bericht mee te sturen
# Als u het probeert, dan zouden we het leuk vinden als u ons van feedback kunt voorzien
# in de users mailinglist, zodat we kunnen leren of het correct werkt
# Om bijlagen te gebruiken is het vereist om PHP v4.1.0 of hoger te hebben
define("ALLOW_ATTACHMENTS",0);

# Als u het bovenstaande gebruikt, hoeveel bijlagen mogen er per bericht worden toegevoegd (max)?
# U kunt dit op 1 laten staan, ookal wilt u meerdere bijlagen toevoegen, omdat
# u de mogelijkheid zult hebben deze opeenvolgend toe te voegen
define("NUMATTACHMENTS",1);

# Als u bijlagen gebruikt, kunt u deze uploaden naar de server,
# als u bijlagen van het lokale bestandssysteem (server) wilt gebruiken, plaats dit op 1
# bestandssysteem bijlagen zijn bijlagen die worden toegevoegd bij het verzenden van het bericht, niet bij
# het creŽren van het bericht
define("FILESYSTEM_ATTACHMENTS",0);

# Als u bestandssysteem bijlagen toevoegt, dan zult u phpList moeten zeggen waar
# uw mime.types bestand is.
define("MIMETYPES_FILE","/etc/mime.types");

# Als een mimetype niet kan worden bepaald voor een bestand, selecteer dan het standaard mimetype hier:
define("DEFAULT_MIMETYPE","application/octet-stream");


bewaarplaats voor bijlagen

# de bewaarplaats voor bijlagen is de plaats waar de bestanden worden opgeslagen (als u gebruik maakt van ALLOW_ATTACHMENTS)
# dit moet beschrijfbaar zijn voor uw webserver gebruiker
# het moet ook een volldeig pad zijn, geen relatief
# voor veiligheidsredenen is het best om deze map niet publiek beschikbaar te stellen (bvb onder
# uw website document root)
$attachment_repository = '/tmp';


Plugins

# u kunt wu eigen pagina's invoegen in phpList om bepaalde dingen te doen
# die meer specifiek zijn voor uw situatie (plugins)
# als u dit doet, selecteer dan de map waar u uw plugins bewaart. het is nuttig
# om deze buiten het phpList systeem te houden, zodat ze bewaard blijven naa het upgraden.
# Er zijn enkele voorbeeld plugins beschikbaar in de "plugins" map in de admin map
# Deze map moet absoluut of relatief aan de admin map zijn

define("PLUGIN_ROOTDIR","/home/me/phpListplugins");

# verwijder het #'je om de voorbeelden in het systeem te zien (en plaats dan een #'je in de regel hierboven)
#define("PLUGIN_ROOTDIR","plugins");


PDF

# als u de mogelijkheif wenst om uw berichten als PDF bijlagen te versturen, dan moet u FPDF installeren
# FPDF (http://www.fpdf.org) en vervolledig volgende waarden:

# define('FPDF_FONTPATH','/home/pdf/font/');
# require('fpdf.php');
# define("USE_PDF",1);
# $pdf_font = 'Times';
# $pdf_fontstyle = '';
# $pdf_fontsize = 14;


Exporteren

# het mime type voor de export bestanden. U kunt proberen om dit te wijzigen in
# application/vnd.ms-excel om het automatisch te openen in Microsoft Excel
$export_mimetype = 'application/csv';

# als u het exportformaat wilt optimaliseren voor Microsoft Excel, plaats dit op 1
define("EXPORT_EXCEL",0);


Herhaling

# Herhaling. Dit voegt de optie toe om dezelfde berichten te herhalen in de toekomst.
# Nadat het bericht verzonden is, zal deze optie er automatisch voor zorgen dat een nieuw bericht met
# dezelfde inhoud wordt aangemaakt. Let hiermee op, aangezien u hetzelfde bericht naat uw gebruikers kunt zenden
# De deadline van het bericht zal opgevoerd worden met het herhalngsinterval dat u kiest
# Lees ook de README.repetition voor meer info
define("USE_REPETITION",0);


Voorbereiden

# Bereidt een bericht voor. Dit systeem laat u toe om berichten aan te maken als een super-admin
# die dan kunnen worden herzien en geselecteerd door sub admins om naar hun lijsten te verzenden
# Het is een oude functie die voor wat verwarring zorgt, en is daarom standaard uitgeschakeld.
# Als u dit vroeger gebruikte, dan kunt u dit hier inschakelen. Als u dit niet deed
# of een nieuwe gebruiker bent, dan is het beter om dit niet in te schakelen. Het heeft niks te maken met
# de mogelijkheid om berichten te bewerken.
define("USE_PREPARE",0);


Mail server

# Als u de PHPMailer class van phpmailer.sourceforge.net wenst te gebruiken, plaats dit op 1
# Als u HTML mails wilt verzenden, dan is het aangeraden om dit te doen.
define("PHPMAILER",1);

# Om SMTP te gebruiken, gelieve uw server hostname hier in te geven, laat dit leeg als u het standaard
# PHP mail() command wenst te gebruiken.
define("PHPMAILERHOST",'');

# Als u SMTP authenticatie wenst te gebruiken bij het verzenden van emails,
# verwijder dan het #'tje in de volgende 2 lijnen en geef een correcte gebruikersnaam en wachtwoord in
#$phpmailer_smtpuser = 'smtpuser';
#$phpmailer_smtppassword = 'smtppassword';


Tijdelijke map

# tmpdir. Een plaats waar phpList tijdelijke bestanden in kan schrijven indien nodig
# Zorg ervoor dat deze beschrijfbaar is voor uw webserver gebruiker, en controleer ook dat u een
# open_basedir hebt ingesteld om toegang tot deze map mogelijk te maken. Linux gebruikers kunnen dit laten zoals het is.
# Deze map wordt gebruikt voor allerlei dingen, vooral voor het uploaden van bestanden (zoals bij het importeren
# ), aanmaken van PDFs en meer
$tmpdir = '/tmp';


Form actie

# Als u Windows gebruikt, en/of u maakt geen gebruik van apache, en u krijgt volgende foutmelding:
# "Method not allowed" , dan zult u bij de onderstaande lijn de # willen verwijderen
# Gebruik maken van deze functie garandeert niet dat het werkt, sorry. Eenvoudiger om in de plaats Apache te gebruiken :-)
# $form_action = 'index.php';


Database module

# selecteer de database module die u wenst te gebruiken
# iedereen die een andere databasemodule wilt opsturen is meer dan welkom!
$database_module = "mysql.inc";


Sessies

# U kunt sessies bewaren in de database ipv de standaard plaats door een tabelnaam aan deze waarde toe te kennen
# De tabel zal worden aangemaakt en geen gebruik maken van prefixes
# Dit werkt enkel wij gebruik van mysql en enkel voor administrator sessies
# $SessionTableName = "phpListsessions";


ADOdb

# Er is nu ook ondersteuning voor het gebruik van ADOdb http://php.weblogs.com/ADODB
# Dit is nog steeds experimenteel, alle bevindingen zouden moeten worden gemeld in de bugtracker
# Om dit te gebruiken, stel volgende waarden in:
#$database_module = 'adodb.inc';
#$adodb_inc_file = '/path/to/adodb_inc.php';
#$adodb_driver = 'mysql';


Foutenrapportage niveau

# Als u meer problemen wilt, laats dit op 63 (zeer onwaarschijnlijk dat u het resultaat leuk zult vinden)
$error_level = error_reporting(0);
CategoryDocumentation
Page was generated in 1.9732 seconds